Opłaty

  • Wybór: zajęcia 1 raz w tygodniu / zajęcia 2 razy w tygodniu
  • Zapłać za roczny kurs (2.280 zł. lub 3.800 zł.) – płatne w terminie do 14 dni od podpisania Umowy
  • Zapłać ratę (228 zł. lub 380 zł.) – płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca
  • Zapłać opłatę wpisową (100 zl.) – płatne w terminie 3 dni od zgłoszenia ucznia do szkoły

Konto do wpłat:


Santander Bank Polska S.A. nr

61 1090 2590 0000 0001 3294 6129

Prosimy w tytule przelewu wpisać: ESI, imię i nazwisko ucznia, okres którego opłata dotyczy

 

Płatność online:

Przejdź do płatności on-line