Charytatywnie na 5-lecie Szkoły: Podaruj dzieciom szansę na lepsze życie

Z okazji obchodów 5-cio lecia Europejskiej Szkoły Informatyki ogłaszamy akcję charytatywną o nazwie: Zbieramy na darmowy kurs programowania komputerowego dla dzieci

Choć nauka programowania komputerowego cieszy się wśród mieszkańców Koszalina sporym zainteresowaniem, to nie wszystkich rodziców stać na opłacenie czesnego. Pełny koszt rocznego kursu wynosi obecnie 3.800 zł. dla jednego ucznia. Problem dotyczy w szczególności rodzin wielodzietnych lub rozbitych. Dzieci z tych rodzin nie muszą być skazane na gorszy start w samodzielne życie. Dla nich szansą na lepszy los może być zdobycie dobrze płatnego zawodu programisty, dlatego zdecydowaliśmy się im pomóc. Zamierzamy poprosić darczyńców o wsparcie akcji dobroczynnej, mającej na celu zebranie funduszy pokrywających koszt całorocznej nauki programowania komputerowego dla trojga dzieci. Aby to było możliwe musimy zebrać 11.400 zł. do 15 października 2020.

Wsparcie trafi do zainteresowanych osób za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Pracownicy MOPR będą przedstawiali ofertę bezpłatnego kształcenia dzieci rodzinom, którymi się opiekują, a w przypadku zainteresowania będą kierować rodziców do sekretariatu ESI celem podpisania odpowiedniej umowy. Jeśli liczba chętnych przekroczy nasze aktualne możliwości kwalifikację do kursu rozstrzygnie losowanie, utworzona zostanie lista rezerwowa a akcja charytatywna będzie kontynuowana do skutku aż obejmie wszystkie chętne dzieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat prosimy o kontakt bezpośredni (Ryszard Zdrojewski, tel. 795 910 300) lub zapraszamy na naszą nową stronę internetową: esikoszalin.pl

 

Wpłaty na konto akcji charytatywnej można dokonywać na rachunek Instytutu Rozwoju Zrównoważonego

w Santander Bank Polska S.A. nr

61 1090 2590 0000 0001 3294 6129